Seminaarisi verkossa

Seminaarit ovat hyvä tapa jakaa uusinta informaatiota kerralla suurelle katsojamäärälle. Haasteina voivat olla seminaaritilan pieni koko, ajankohta sekä matkoihin käytetty aika ja matkakustannukset. Verkkoseminaariin katsojat voivat osallistua mistä tahansa ja taltioidut seminaarit ovat myös katsottavissa yhä uudelleen, milloin tahansa.

 

Seminaarit.net - palvelu mahdollistaa seminaariesitykset sisältäen videon lisäksi synkronoidut kalvoesitykset ja oheismateriaalin jakamisen osana esityskokonaisuutta. Suorien lähetysten yhteydessä voit hyödyntää myös interaktiivisia palautekanavia.

Webcasting - lähetykset palveluna

Toteutamme suoran verkkolähetyksen ja on-demand taltioinnin tapahtumastasi luotettavasti ja ammattitaidolla, avaimet käteen - palveluna.

Verkkokäyttöliittymä sisältää videokuvan lisäksi tahdistetut kalvoesitykset, oheismateriaalit, sekä haluttaessa esimerkiksi palautekanavan ja käyttäjärekisteröitymisen / kirjautumisen.

 

Ota yhteyttä!

info@innoventum.fi

Julkisia verkkoseminaareja